Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim


Czytaj więcej w temacie: Najnowsze wiadomości

Godziny przyjmowania klientów

Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim
8.00 - 14.30

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim kontynuuje projekt dla osób bezrobotnych do 30 roku życia pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (III)" w...

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  realizuje od 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r. projekt pn. " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (III)" w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Oś priorytetowa I  Osoby młode na...

Powiatowy Urząd Pracy realizuje od 01.01.2017r. projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (II)" w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 8.1.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  zrealizował w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 r. projekt pn.  "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (I)"    w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Juliusza Słowackiego 6
NIP: 531-146-04-85   REGON: 016189657

Telefon: 22 775-92-42 do 44, fax 22 775-28-55
E-mail: wano@praca.gov.pl, pupndm@ndm.praca.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek–Piątek, 8.00–14.30


Filia Urzędu Pracy w Nasielsku

Adres: 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43
Telefon/fax: 23-691-29-09
E-mail: wanona@praca.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek, 8.00 - 14.30
Rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy filia Nasielsk: Poniedziałek - Piątek, 8.00 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę