Informacje o projekcie - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim


Zadanie finansowane ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
w ramach projektu: „Stabilna praca – silna rodzina"
                    
Tytuł zadania: Projekt pilotażowy pn. "Pracuj z Rodziną na NOWO(dworskim)"
Całkowita wartość: 1 687 500,00 PLN
Dofinansowanie: 1 687 500,00 PLN
Okres realizacji: 01.04.2022 – 31.12.2023
Adresaci: Mikro i Mali Przedsiębiorcy powiatu nowodworskiego
Osoby bezrobotne / poszukujące pracy / bierne zawodowo
Cele: Wypracowanie i zweryfikowanie nowego instrumentu pn. „Centrum Doboru i Oceny" jako modelu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonego przez PUP dla mikro i małych przedsiębiorców, który mógłby zostać zaimplementowany do nowej ustawy o promocji zatrudnienia jako innowacyjnego i efektywnego narzędzia aktywizacji zawodowej
Hasła przewodnie: Rekrutacja nie powinna być loterią, a przemyślanym i zaplanowanym działaniem.
Jak profesjonalnie zatrudniać.

Profesjonalna rekrutacja = skuteczna rekrutacja = pracownik o najtrafniejszych kompetencjach
Spróbuj – zatrudnij – zyskaj
Praca na miarę potrzeb = Stabilna praca = Silna rodzina

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę