Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  realizuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  w powiecie nowodworskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zakończył realizację projektu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim...

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  realizuje od 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r. projekt pn. " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (III)" w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy ...

Powiatowy Urząd Pracy realizuje od 01.01.2017r. projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (II)" w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 8.1.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę