Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2024 r. realizuje projekt pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie od 30.03.2023 r. do 31.12.2023 r. realizuje zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje w okresie od 19.05.2023 r. do 31.12.2023 r. program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową....

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje w okresie od 17.04.2023 r. do 31.12.2023 r. program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi W ramach programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę