Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim


 
#ZOSTAŃ W DOMU
ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I ŻYCIE


W oparciu o zapisy § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. oraz o wytyczne Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Filia w Nasielsku

w czasie trwania stanu epidemii od 25 maja 2020 r. do odwołania

obsługuje interesantów za pośrednictwem: platformy Praca.gov.pl, elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, telefonicznie oraz mailowo.

Bezpośrednia obsługa klienta możliwa jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem PUP.
Osoby umówione na wizytę w PUP są zobowiązane do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz stosowania środków ochrony osobistej
(maseczki lub inne przedmioty zakrywające nos i usta oraz rękawiczki ochronne).


Od czasu wprowadzenia stanu epidemii zadania Powiatowego Urzędu Pracy są realizowane, w tym w szczególności rejestracja osób bezrobotnych oraz pomoc przedsiębiorcom w zakresie tarczy antykryzysowej, a ograniczone jedynie w zakresie bezpośredniego kontaktu z klientem.

 
Szczegółowe kontakty - tutaj.
 
Przy zachowaniu obustronnych środków bezpieczeństwa złożenie dokumentów w wersji papierowej jest możliwe za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przy wejściu do budynku PUP w Nowym Dworze Mazowieckim umieszczona została skrzynka, do której po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem PUP można wrzucić dokumenty.
Za prawidłowość danych osobowych przekazanych w złożonej dokumentacji oraz zgodne z prawem ich udostępnienie, odpowiedzialność ponosi składający dokumenty w skrzynce.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski złożone elektronicznie ze względu na konieczność ich realizacji w systemie teleinformatycznym SyriuszStd.


Informuję, że dokumenty złożone w wersji papierowej zostaną poddane obowiązkowej 72 godzinnej kwarantannie.
 

Strona Główna

Godziny przyjmowania klientów

Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim
8.00 - 14.30

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  realizuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  w powiecie nowodworskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zakończył realizację projektu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim...

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  realizuje od 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r. projekt pn. " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (III)" w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Oś priorytetowa I  Osoby młode na...

Powiatowy Urząd Pracy realizuje od 01.01.2017r. projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (II)" w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 8.1.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Juliusza Słowackiego 6
NIP: 531-146-04-85   REGON: 016189657

Telefon: 22 775-92-42 do 44, fax 22 775-28-55
E-mail: wano@praca.gov.pl, pupndm@ndm.praca.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek–Piątek, 8.00–14.30


Filia Urzędu Pracy w Nasielsku

Adres: 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43
Telefon/fax: 23-691-29-09
E-mail: wanona@praca.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek, 8.00 - 14.30
Rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy filia w Nasielsku: Poniedziałek - Piątek, 8.00 - 14.30

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę