Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze MazowieckimWAŻNY KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I OBSŁUGI KLIENTA !!!


(czytaj więcej)

Strona Główna


Punkt dla Obywateli Ukrainy

Godziny przyjmowania klientów

Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim
8.00 - 14.00

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  realizuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  w powiecie nowodworskim (III)" w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku...

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zakończył realizację projektu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim...

  Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  realizuje od 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r. projekt pn. " Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (III)" w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy ...

Powiatowy Urząd Pracy realizuje od 01.01.2017r. projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim (II)" w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 8.1.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Juliusza Słowackiego 6
NIP: 531-146-04-85   REGON: 016189657

Telefon: 22 775-92-42 do 44, fax 22 775-28-55
E-mail: wano@praca.gov.pl, pupndm@ndm.praca.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek–Piątek, 8.00–14.00


Numer Rachunku Bankowego Powiatowego Urzędu Pracy W Nowym Dworze Mazowieckim:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
08 8009 1046 0019 8847 2002 0004Filia Urzędu Pracy w Nasielsku

Adres: 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 43
Telefon/fax: 23-691-29-09
E-mail: wanona@praca.gov.pl

Godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek, 8.00 - 14.00
Rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy filia w Nasielsku: Poniedziałek - Piątek, 8.00 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę